Wydarzenie

Start > Wydarzenie

Jednodniowe szkolenie - webinarium

Ocena drzew pod kątem zagrożenia dla otoczenia; ocena stanu zachowania drzew po latach od chwili wykonania przy nich zabiegów chirurgiczno - pielęgnacyjnych; ekspertyzy i opinie – zasady prawidłowego sporządzania dokumentacji.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew zaprasza na szkolenie obejmujące problematykę sposobów oceny stanu drzew w miastach oraz zasad sporządzania ekspertyz i opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew.

Wykłady poprowadzą:

mgr inż. Leszek Rodek podczas wykładu „Ocena drzew pod kątem zagrożenia dla otoczenia” przedstawi sposoby i problemy w ocenie stanu zdrowotnego i statyki drzew na terenach miejskich pod kątem możliwości stwarzania zagrożenia dla otaczającej je przestrzeni i znajdujących się w niej elementów.

 

mgr inż. Zbigniew Chachulski i dr hab. Ewa Zaraś – Januszkiewicz, podczas wykładu „Ocena stanu zachowania drzew po latach, od chwili wykonania przy nich zabiegów chirurgiczno - pielęgnacyjnych” omówią wyniki badań przeprowadzonych na drzewach po wielu latach od przeprowadzenia zabiegów chirurgiczno - pielęgnacyjnych, zaprezentują efekty i przedstawią wnioski z przeprowadzonych badań.

 

dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz, podczas wykładu „Ekspertyzy i opinie – zasady prawidłowego sporządzania dokumentacji” omówi zasady i najczęstsze problemy w sporządzaniu specjalistycznych opracowań dendrologicznych.

 

WEBINARIUM DEDYKOWANE JEST PROJEKTANTOM, WYKONAWCOM, PRACOWNIKOM URZĘDÓW ZWIĄZANYCH Z ZIELENIĄ W MIASTACH ORAZ STUDENTOM.

Wykładowcy

dr hab. inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Od 2002 roku adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Instytucie Nauk Ogrodniczych, Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii.

W pracy naukowej zajmuje się rolą drzewa w środowisku przyrodniczym i krajobrazie kulturowym. W 2019 r. uzyskała stopień dr hab. na podstawie monografii „Drzewo w krajobrazie kulturowym”. Jednocześnie prowadzi prace badawcze na temat drzew, w szczególności pomników przyrody, z wykorzystaniem różnych technik i urządzeń diagnostycznych.

Jest autorką licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz wystąpień konferencyjnych w Polsce i Europie nt. metod badania krajobrazu, kondycji drzew, dendroflory inwazyjnej, zastosowania drzew i krzewów w przestrzeniach miejskich, a także współautorką licznych opracowań eksperckich i projektowych w zakresie dendrologii i architektury krajobrazu. Uczestniczy również w projektach badawczych związanych z zielenią miejską.


mgr inż. Zbigniew Chachulski

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydziału Ogrodnictwa, Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni. Autor wielu publikacji poruszających problematykę pielęgnowania drzew starszych a także ponad 3 tyś. wszelkiego rodzaju opinii i ekspertyz dotyczących ochrony i oceny zagrożeń powodowanych przez drzewa. Od 1989 r. wpisany na liście biegłych MKiS, od 2000 roku biegły na liście Wojewody Mazowieckiego w zakresie ochrony zieleni, a od 2014 roku na liście biegłych Warszawskiego Sądu Okręgowego.

Zagadnieniami ratowania starszych drzew zajmuje się niemal 50 lat. Pierwsze prace przy drzewach, w tym ekspertyzy i oceny stanu drzew wykonywał już w roku 1973. Od ponad 40 lat prowadzi firmę zajmującą się pielęgnowaniem drzew starszych, w ramach której od 1989 roku funkcjonuje pracownia, jedna z pierwszych w kraju, trudniąca się problematyką ochrony zieleni istniejącej w otoczeniu nowoprojektowanych inwestycji. Pierwsze dokumentacje w tym zakresie powstały już w roku 1990. Dzięki takim działaniom, udało się zachować wiele drzew, które przez brak świadomości ekologicznej i zaangażowania Inwestora, mogłyby ulec zniszczeniu lub zostałyby usunięte.


mgr inż. Leszek Rodek

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Leśnym. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni oraz ds. Pielęgnacji i Ochrony Drzew, a także od 2014 roku Rzeczoznawca PTChD-NOT oraz Ekspert NOT (2018r.).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprawuje funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni na terenach inwestycji budowlanych w zakresie zabezpieczenia i adaptacji istniejącej zieleni. Jest również autorem wielu opinii i ekspertyz o stanie zdrowotności oraz niezbędnych zabiegach konserwatorskich pomników przyrody, zespołów pałacowo-parkowych i przyklasztornych, dla takich jednostek jak m.in. Ministerstwo Kultury i Sztuki (Zespół Pałacowo-Parkowy w Radziejowicach), Zamek Królewski w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Wojewódzki Konserwator Przyrody (z Warszawy, Białej Podlaskiej, Skierniewic, Białegostoku), Ambasada Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Bułgarii, Tunezji oraz inne obiekty służby zdrowia, oświaty, itp.