Wydarzenie

Start > Wydarzenie

Jednodniowe szkolenie - webinarium

Cięcia drzew na przestrzeni lat – wady i zalety stosowanych metod.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew zaprasza na szkolenie obejmujące problematykę wad i zalet stosowanych metod cięcia drzew na przestrzeni lat, z punktu widzenia naukowego oraz praktycznego.

 

WEBINARIUM DEDYKOWANE JEST PROJEKTANTOM, WYKONAWCOM, PRACOWNIKOM URZĘDÓW ZWIĄZANYCH Z ZIELENIĄ ORAZ STUDENTOM.

Wykładowcy

dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina Architektura i Urbanistyka, doktor nauk rolniczych, w zakresie ogrodnictwa a także mgr inż. ogrodnictwa w zakresie architektura krajobrazu.

Aktualnie pracownik naukowo-dydaktyczny SGGW w Warszawie i wykładowca Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Ekspert i szkoleniowiec w zakresie arborystyki i architektury krajobrazu a także członek Zarządu Federacji Arborystów Polskich.

Twórca autorskiej metody identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu w aplikacji hTreeEval (zgłoszenie patentowe SGGW, 2019) i metody TreesAnalyzer (2013) oraz standardów zarządzania zielenią i drzewami dla wybranych JST.

Ponadto jest autorką wielu publikacji naukowych i popularnych dotyczących arborystyki, drzew w przestrzeni zurbanizowanej i architektury krajobrazu.


dr inż. Marzena Suchocka

Architekt krajobrazu, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu, przewodnicząca sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Prowadzi badania dotyczące ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, wyceny wartości odtworzeniowej oraz wartości usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa oraz diagnostyki drzew.


mgr inż. Leszek Rodek

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Leśnym. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni oraz ds. Pielęgnacji i Ochrony Drzew, a także od 2014 roku Rzeczoznawca PTChD-NOT oraz Ekspert NOT (2018r.).
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprawuje funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni na terenach inwestycji budowlanych w zakresie zabezpieczenia i adaptacji istniejącej zieleni. Jest również autorem wielu opinii i ekspertyz o stanie zdrowotności oraz niezbędnych zabiegach konserwatorskich pomników przyrody, zespołów pałacowo-parkowych i przyklasztornych, dla takich jednostek jak m.in. Ministerstwo Kultury i Sztuki (Zespół Pałacowo-Parkowy w Radziejowicach), Zamek Królewski w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Wojewódzki Konserwator Przyrody (z Warszawy, Białej Podlaskiej, Skierniewic, Białegostoku), Ambasada Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Bułgarii, Tunezji oraz inne obiekty służby zdrowia, oświaty, itp.


mgr inż. Zbigniew Chachulski

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydziału Ogrodnictwa, Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni. Autor wielu publikacji poruszających problematykę pielęgnowania drzew starszych a także ponad 3 tyś. wszelkiego rodzaju opinii i ekspertyz dotyczących ochrony i oceny zagrożeń powodowanych przez drzewa. Od 1989 r. wpisany na liście biegłych MKiS, od 2000 roku biegły na liście Wojewody Mazowieckiego w zakresie ochrony zieleni, a od 2014 roku na liście biegłych Warszawskiego Sądu Okręgowego.

Zagadnieniami ratowania starszych drzew zajmuje się niemal 50 lat. Pierwsze prace przy drzewach, w tym ekspertyzy i oceny stanu drzew wykonywał już w roku 1973. Od ponad 40 lat prowadzi firmę zajmującą się pielęgnowaniem drzew starszych, w ramach której od 1989 roku funkcjonuje pracownia, jedna z pierwszych w kraju, trudniąca się problematyką ochrony zieleni istniejącej w otoczeniu nowoprojektowanych inwestycji. Pierwsze dokumentacje w tym zakresie powstały już w roku 1990. Dzięki takim działaniom, udało się zachować wiele drzew, które przez brak świadomości ekologicznej i zaangażowania Inwestora, mogłyby ulec zniszczeniu lub zostałyby usunięte.