POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGÓW DRZEW -NOT ZAPRASZA NA JEDNODNIOWE SZKOLENIE – WEBINARIUM PN.: PRAWIDŁOWE SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE INWENTARYZACJI DRZEW I KRZEWÓW, PROJEKTU GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ, PLANU OCHRONY DRZEW. FITOREMEDIACJA – DRZEWA JAKO NARZĘDZIA OCZYSZCZAJĄCE POWIETRZE W MIEŚCIE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Logo

W związku z dużą ilością nieprawidłowo wykonywanych dokumentacji oraz wieloma zapytaniami jak właściwie powinna wyglądać i co zawierać dokumentacja pn. „Inwentaryzacja drzew wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią”, Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew postanowił zorganizować szkolenie dotyczące poprawnego sposobu wykonywania takiego opracowania.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Termin koferencji
24 listopada 2020r. Godzina 10.00-16.00
Forma
Webinarium online
Koszt udziału
od 185,00 zł netto

dla członków PTCHD (z opłaconymi składkami członkowskimi) 227,55 PLN ( 185,00 zł netto +VAT )

dla pozostałych osób 289,05 PLN ( 235,00 zł netto +VAT )

W/w koszt obejmuje:

  • udział w szkoleniu online (na podaną przez Państwa podczas rejestracji skrzynkę pocztową przesłany zostanie unikalny link do wydarzenia )

        Uwaga! Link można wykorzystać tylko raz na jednym urządzeniu.

  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – wysyłany na wskazany przez Państwa podczas rejestracji adres korespondencyjny.
Termin nadsyłania zgłoszeń i wniesienia wpłat
w nieprzekraczalnym terminie do 21.11.2020r.

Szkolenie finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych jest zwolnione z VAT (art.43 ust.1 pkt.29 Ust, o VAT).
Informację te należy napisać na formularzu zgłoszeniowym.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto

PTChD: BNP PARIBAS NR 06 1600 1462 1892 3266 7000 0001

Prosimy o dotrzymanie podanego terminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Prezes PTChD
Jerzy Gągorowski