Program

Start > Program

PROGRAM SZKOLENIA

OCENA DRZEW POD KĄTEM ZAGROŻENIA DLA OTOCZENIA; OCENA STANU ZACHOWANIA DRZEW PO LATACH OD CHWILI WYKONANIA PRZY NICH ZABIEGÓW CHIRURGICZNO - PIELĘGNACYJNYCH; EKSPERTYZY I OPINIE – ZASADY PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI

Termin szkolenia: 3 grudnia 2021 r., godz. 10.00 - 16.00

Sposób prowadzenia konferencji szkoleniowej: online – webinarium

Prosimy o punktualne logowanie się do Wydarzenia.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie zostało podzielne na 3 części. Po każdej z nich, Uczestnicy będą mogli zadawać Prelegentom pytania za pomocą dostępnego na stronie „czatu”. Z uwagi na ograniczony czas trwania prelekcji, prosimy o przemyślane pytania, związane wyłącznie z omawianą tematyką. 

 

CZĘŚĆ I:
mgr inż. Leszek Rodek, Rzeczoznawca dendrolog PTChD, Ekspert NOT
Tytuł wykład: Ocena drzew pod kątem zagrożenia dla otoczenia.

W czasie wykładów przedstawione zostaną sposoby i problemy w ocenie stanu zdrowotnego i statyki drzew na terenach miejskich pod kątem możliwości stwarzania zagrożenia dla otaczającej je przestrzeni i znajdujących się w niej elementów.

CZĘŚĆ II:
mgr inż. Zbigniew Chachulski, Rzeczoznawca dendrolog PTChD 

dr hab. Ewa Zaraś – Januszkiewicz, SGGW Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Środowiska

Tytuł wykładu: Ocena stanu zachowania drzew po latach, od chwili wykonania przy nich zabiegów chirurgiczno - pielęgnacyjnych. 

W czasie wykładu omówione zostaną wyniki badań przeprowadzonych na drzewach po wielu latach od przeprowadzenia zabiegów chirurgiczno - pielęgnacyjnych. Zaprezentowane zostaną efekty i wnioski z badań, przeprowadzonych przy pomocy dostępnych na rynku narzędzi.

CZĘŚĆ III:
dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz, SGGW Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Środowiska
Temat wykładu: Ekspertyzy i opinie – zasady prawidłowego sporządzania dokumentacji.
  

W czasie wykładu omówione zostaną zasady i najczęstsze problemy w sporządzaniu specjalistycznych opracowań dendrologicznych, takich jak ekspertyzy czy opinie dendrologiczne.


TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I WNIESIENIA WPŁAT W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 26.11.2021r.

Przypominamy Inspektorom Nadzoru o obowiązkowym uczestnictwie w szkoleniach.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Prezes PTChD

Jerzy Gągorowski